Mesajul Directorului

Bine aţi venit pe site-ul Colegiului Financiar-Bancar din Chişinău!director-cfbc

De-a lungul timpului, începând cu anul înfiinţării şi până în prezent Colegiul Financiar-Bancar şi-a demonstrat probitatea unei veritabile instituţii de formare a specialiştilor prin realizările colectivului şi a impunătorului număr de absolvenţi de autentică valoare.

Aşa se face că istoria instituţiei noastre este un amestec de realizări şi vicisitudini, intercalate într-un parcurs în care am deţinut mereu primele poziţii. Fondat încă în 1945, Colegiu Financiar – Bancar (fostul Tehnicum Financiar – Economic) din Chişinău poate fi considerat pe bună dreptate, cea mai veche instituţie de învăţământ economico-financiar din Republica Moldova.

Deşi mereu prezentă în toţi anii de activitate, misiunea Colegiului a ajuns să se cristalizeze pe parcursul afirmării independenţei statului nostru într-un demers distinct, ce vizează activităţile educaţionale de pregătire temeinică a specialiştilor în profilurile Economie şi Informatică, conjugând această activitate cu educarea unor adevăraţi patrioţi ai Statului Republica Moldova, prin îmbinarea armonioasă a propagării valorilor naţionale, europene şi general - umane.

Suntem conştienţi că o instituţie modernă îşi poate realiza din plin misiunea doar raliindu-se la realizările sistemelor educaţionale avansate, astfel că orientarea spre performanţă este un credo al Colegiului Financiar-Bancar. Această convingere se bazează pe întreg potenţialul instituţiei: colectiv didactic de o înaltă ţinută profesională, baza material-didactică suficientă, contingent de elevi cu aspiraţii de performanţă, diverşi parteneri de colaborare din ţară şi de peste hotare.

De pe poziţiile zilei de azi în instituţia noastră cuvântul cheie este cu siguranţă termenul "perspec­tivă", care invocă implicit viitorul. Strategia Colegiului se bazează pe conceptul de schimbare într-o lume a globalizării şi competiţiei şi care vine să contribuie la dezvoltarea durabilă a ţării noastre în condiţiile afirmării societăţii bazate pe cunoaştere. Realizarea unei educaţii profesionale şi sociale de nivel european, spre care tindem, va consolida statutul instituţiei noastre de veritabil spaţiu al unei instruiri profesionale în favoarea fiecărei persoane în parte şi a întregii societăţi în ansamblu.

FĂURIŢI-VĂ  VIITORUL  CU  NOI!

Gabriel  Palade, director, doctor în economie.