Specialități


     CENTRUL DE EXCELENȚĂ ÎN ECONOMIE ȘI FINANȚE(CEEF)/Colegiul Financiar-Bancar din Chişinău este o instituţie de învăţământ profesional tehnic postsecundar a cărei misiune este pregătirea specialiştilor cu caracter aplicativ pentru economia naţională a RM. CEEF oferă instruire la următoarele programe de formare:

Contabilitate


     Absolvenții specialității Contabilitate obțin calificarea contabil și desfășoară activități la entități de stat sau private în compartimentul financiar-contabil, în calitate de contabil, contabil-coordonator, șef adjunct secție sau departament.


Impozite și percepere fiscală


     Absolvenții specialității Impozite și percepere fiscală obțin calificarea contabil și desfășoară activități la entități de stat sau private în compartimentul financiar-contabil, în calitate de contabil, inspector fiscal, inspector  organizarea încasărilor și transportarea valorilor, specialist în problemele perceperii fiscale, inspector-revizor, șef adjunct secție sau departament etc.


Finanțe și asigurări


     Absolvenții specialității Finanțe și asigurări obțin calificarea broker în asigurări și desfășoară activități în cadrul societăților de asigurări și altor instituții financiare în calitate de broker în asigurări, agent de asigurare, agent de achiziții (broker mărfuri), funcționar economic, agent bursă, administrator financiar, agent de vânzări directe (produse financiar-bancare) etc.       

 
Finanțe și bănci


     Absolvenții specialității Finanțe și bănci obțin calificarea ofițer operațiuni  financiar-bancare  și desfășoară  activități  în centrala băncii, în sucursale/agenții  sau în instituții financiare nebancare. 


Planificarea și administrarea afacerilor


     Absolvenții specialității Planificarea și administrarea afacerilor obțin calificarea tehnician planificare și desfășoară activități la entități de stat sau private în calitate de administrator al afacerilor mici și mijlocii, asistent manager, specialiști pentru activități ce țin de planificarea, colectarea, procesarea și prezentarea datelor cu caracter economic etc., sau poate iniția și gestiona propria afacere în cadrul Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ÎMM).


Administrarea aplicațiilor web


     Absolvenții specialității Administrarea aplicațiilor web obțin calificarea tehnician de site-uri web și desfășoară activități la entități economice în cadrul echipelor de dezvoltare și mentenanță a site-urilor și aplicațiilor Web. 


Programarea și analiza produselor program


     Absolvenții specialității Programarea și analiza produselor program obțin calificarea asistent programator și participă la elaborarea algoritmului programului, scrie/ codifică programe sau module de program, testează și implementează module de program/ programe/ aplicații, monitorizează folosirea corectă a programelor/ aplicațiilor de către beneficiari /utilizatori.

 

     Forma şi durata studiilor: Programele de formare profesională tehnică postsecundară asigură pregătirea specialiştilor în conformitate cu nivelul 4 ISCED şi au durata de:
• 4 ani - cu frecvenţă la zi – pentru programe integrate, în baza studiilor gimnaziale;
• 3 ani - cu frecvenţă redusă - în baza studiilor medii de cultură generală și liceale.
Studiile sunt organizate cu finanţare din buget şi cu  taxă de studii.
Programele de formare profesională tehnică postsecundară includ susținerea benevolă a examenului de bacalaureat la finele anului III şi finalizează cu susţinerea obligatorie a examenului de calificare şi/sau a lucrării de diplomă. Absolvenţilor CEEF/CFBC li se atribuie diploma de studii profesional-tehnice postsecundare.