Proiecte

Proiectul „Parteneriate pentru calitatea şi relevanţa învăţămîntului profesional tehnic în domeniul TIC din Republica Moldova”

      

Scopul proiectului: Dezvoltarea capacităților instituțiilor din învățământul profesional tehnic care oferă programe de instruire în domeniul TIC din Republica Moldova, contribuind astfel la armonizarea ofertei educaționale la necesitățile pieței muncii și la standardele aferente de calitate.
Perioada de implementare: decembrie 2015-noiembrie 2018
Implementatori: Centrul Educațional Pro Didactica în parteneriat cu Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC/ATIC

 

Proiectului internaţional educaţional „Under the same umbrella” în cadrul ACES 2015  "Embracing solidarity: We care, dare and share!"

Scopul proiectului: Promovarea solidarității în rândul tinerilor prin dialog social pozitiv și manifestarea grijii față de persoanele vulnerabile
Participanții proiectului: Colegiul Financiar-Bancar din Chişinău, Liceul Teoretic Mircea Iliade (Întorsura Buzăului, România) şi Gimnaziul nr. 157 „Cezar Vallejo” (Sofia, Bulgaria)
Durata proiectului: septembrie 2015-mai 2016
Finanțatori: ACES (Academia Școlilor din Europa Centrală)

 

Proiectul ”Abilitarea socio-economică a tinerilor”

Scopul proiectului: de a contribui la îmbunătățirea inserției tinerilor pe piața muncii în domenii profesionale relevante specializării studiate și propriul set de competențe.
Finanțatori: CNV International Olanda, Ministerul Tineretului și Sportului al Republicii Moldova
Implementatori: Asociația Obștească pentru Copii și Tineret ”Făclia” și Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova
Perioada de implementare: iulie 2015-decembrie 2016

 

Proiectul social al Companiei StarNet „Noi apreciem inteligenţa”

    Proiectului educațional ”Noi apreciem inteligența” este implementat în Colegiu din anul 2013, prin utilizarea platformei liceu.md, inițiat de către Compania StarNet în cadrul unui acord de parteneriat.
    Obiectivele proiectului:
• Stimularea interesului elevilor pentru învăţătură, motivarea lor;
• Acordarea asistenţei în pregătirea profesională a elevilor şi creşterea performanţelor individuale ale acestora;
• Formarea la elevi a abilităţilor pentru învăţamântul continuu;
• Eficientizarea activităţii şi creşterea performanţelor instituţiilor educaţionale;
• Stimularea inovaţiei, a responsabilităţii profesionale şi civice a elevilor;
• Evaluarea internă a rezultatelor elevilor şi corelarea lor cu rezultatele altor instituţii.

 

Proiectul "Îmbunătățirea calității învățământului vocațional tehnic în domeniul TIC din Republica Moldova"

Scopul proiectului: a sprijini îmbunătățirea calitativă a conținutului și procesului de învățământ în domeniul TIC în 6 instituții-pilot, contribuind, astfel, la sporirea calității cunoștințelor și abilităților practice ale tinerilor specialiști din domeniul TIC, ceea ce va oferi beneficiarilor noi oportunități de dezvoltare profesională, va determina creșterea ratei de angajare și reducerea sărăciei.

Finanțatori: Agenţia Austriacă pentru Dezvoltare (ADA)

Implementatori: ATIC, Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, Ministerul Educaţiei

Perioada de implementare: decembrie 2012 – iulie 2015

 

Academia Locală Cisco  

netacad_lg1

Academia CISCO a pornit ca o iniţiativă a proiectului de sporire a competitivităţii în domeniul tehnologiilor informaţionale (CEED), promovat prin suportul financiar şi logistic al USAID. În instituţiile de învăţământ acesta  se realizează sub forma unor cursuri instituţionalizate pentru studenţi/elevi, structurate pe nivele şi certificate în modul corespunzător. Colegiul Financiar-Bancar s-a încadrat în proiect împreună cu câteva universităţi (USM, UTM, ULIM). Obiectivul principal al Academiei locale CISCO este aprofundarea pregătirii de specialitate a  elevilor în ce ţine de reţelele de calculatoare şi soluţii de funcţionare a acestora (Modulul CCNA), dar şi a studierii aprofundate a calculatorului (IT Esentials). În contextul realizării proiectului CFBC a devenit instituţia formatoare pentru mai multe licee din Chişinău şi din republică. Pentru buna funcţionare a proiectului este rezervată o sală specială, dotată cu calculatoare şi echipament CISCO, procurat cu  susţinerea firmei producătoare CISCO SISTEM.

Firma de exerciţiu

logo_home

Este un component de bază a instruirii la specialitatea "Finanţe", iar pe principii facultative -şi pentru alte specialităţi. Proiectul a fost lansat în 2006, prin iniţiativa şi cu susţinerea financiară şi logistică a Ministerului Federal al învăţământului, Culturii şi Artei din Austria, fiind implementat prin oficiul din Chişinău al agenţiei KULTURKONTACT, Austria.Proiectul este instituţionalizat printr-un Acord de colaborare, semnat între  Ministerul Educaţiei din Republica Moldova şi Agenţia Austriacă de Dezvoltare. Actualmente proiectul cuprinde 18 instituţii de învăţământ, Colegiul Financiar-Bancar fiind instituţia principală, în baza cărei se desfăşoară majoritatea seminarelor  de formare a profesorilor antrenaţi în proiect, precum şi Centrala Firmelor de Exerciţiu din Moldova. Pentru buna funcţionare a proiectului în Colegiu este amenajată o sală specială, la dotarea cărei a contribuit KulturKontakt, iar din septembrie 2013 va fi inaugurată încă o sală de acest gen..

Conţinutul de bază al Firmei de exerciţiu constă în simularea virtuală a activităţii unei firme de la iniţiere până la închidere. Prin Firma de exerciţiu elevii capătă abilităţile necesare de administrare a unei afaceri. În Colegiul  activează  10-14 firme , care participă anual la Târgul Naţional al Firmelor de exerciţiu, unde dobândesc cu regularitate locuri premiante. Cele mai bune firme au participat la Târgurile Internaţionale din Austria, Bosnia, Macedonia, având o prestaţie de succes.

1 2

Colegiul Financiar – Bancar din Chișinău a devenit membru a proiectului ”Empowering Young People – Connecting Europe” din cadrul Strategiei UE pentru regiunea Dunării, domeniu prioritar ”Oameni și abilități”.

Țări participante:   Austria, Bosnia-Herțegovina, Bulgaria, Germania, Moldova, Montenegro, România, Serbia, Slovenia, Ucraina.

Durata proiectului: 2012 – 2013

Domeniile proiectului:

 

  • Cetățenia activă;
  • Dezvoltarea durabilă;
  • Dialogul cultural;
  • Responsabilitate socială și spirit de antreprenoriat.

 

Coordonatori de proiect: Plămădeală Claudia, Botezatu Angela, Șargo Aliona.

Pentru detalii: http://www.empoweringyoungpeople.net/

1

"I and the Others. Discovering Diversity Around and with Me"

ACES - rețea de școli care oferă sprijin pentru proiecte de parteneriat școlar transfrontaliere și vizează promovarea dialogului intercultural și a cooperării tinerilor și profesorilor din țările participante din Europa Centrală. Rețeaua cuprinde 15 țări partenere: Albania, Austria, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Cehia, Ungaria, Kosovo, Macedonia, Moldova, Montenegro, România, Serbia, Republica Slovacă și Slovenia.

ACES a fost inițiată în 2006 de către Fundația ERSTE și este coordonată de Interkulturelles Zentrum (Austria), în colaborare cu VČELÍ DOM (Slovacia). Mai mult decât atât, ACES are suportul ministerelor responsabile de educatie din toate țările partenere.    Colegiul Financiar Bancar din Chișinău a format un parteneriat cu Colegiul Comercial Carol I din Constanța, România, cu școala profesională de Administrare și Servicii  „Atanas Burov" din Silistra, Bulgaria şi are suportul financiar în realizarea ideilor de proiect.

Obiectivele proiectului:

 

  • să demonstrăm un bun exemplu de multiculturalism;
  • să încurajăm dialogul intercultural tolerant între participanți ;                                           
  • să promovăm diversitatea ca oportunitate de îmbogățire multilaterală;
  • să sensibilizăm participanții în lupta împotriva prejudecăților și a discriminării.

 

Așteptări:  Sperăm că după încheierea proiectului cele trei comunități școlare să fie influențate pozitiv de promovarea diversităţii și toleranței. Ne exprimam speranta că școlile noastre îşi vor continua colaborarea la alte proiecte europene și Colegiul Financiar-Bancar va fi membru activ al ACES! 

Coordonatori de proiect: Branişte Silvia, Cazacu Diana.

Pentru detalii:   http://bmrsalad.eu/