Istoric

 

      Centrul de Excelenţă în Economie şi Finanţe (anterior Colegiul Financiar – Bancar/ Tehnicumul Financiar – Economic) din Chişinău este cea mai veche instituţie de învăţământ economico-financiar din Republica Moldova. Istoria lui îşi are începutul la 29 noiembrie 1945, când prin Hotărârea  Guvernului  (Sovietul Comisarilor Poporului)  RSSM nr. 1150 la Chişinău a fost fondat Tehnicumul de Finanţe sub¬ordonat Ministerului Finanţelor (Comisariatul Norodnic pentru Finanţe). În 1948, prin Hotărârea Consiliului de Miniştri al RSSM nr. 4145 din 05 noiembrie instituţia s-a denumit Tehnicumul Financiar-Creditar al Ministerului Finanţelor al RSSM. După patru ani de activitate prin Hotărârea Consiliului de Miniştri al RSSM nr. 272 din 10.03.49  tehnicumul a fost transferat în or. Tighina (Bender), ca mai apoi, în 1958, prin Hotărârea nr. 146  să fie reorganizat în Tehnicumul de Evidenţă Contabilă al Ministerului  Agriculturii al RSSM. În perioada 1958-1968 la Chişinău, în baza secţiei Învăţământ fără frecvenţă a funcţionat o filială a Tehnicumului Unional de Finanţe şi Economie cu sediul la Moscova.

       În 1966, prin Hotărârea Consiliului de Miniştri al RSSM nr.107 din 03 martie, s-a decis construirea  şi punerea în funcţionare a complexului Tehnicumului de Finanţe şi Economie din Chişinău. Studiile au început la 01 septembrie 1968, iar  specialităţile de referinţă erau: Evidenţa bugetară, Bugetul de stat, Veniturile Statului, Asigurările de Stat, Evidenţa în Banca de Stat, Evidenţa în Banca de Economii, Mecanizarea evidenţei şi a lucrărilor de calcul şi Programarea maşinilor electronice de calcul. 

         Începând cu anul 1976 instituţia  a început să pregătească specialişti pentru alte state. Către anul 1994 au absolvit Colegiul (Tehnicumul) circa 300 cetăţeni a mai mult de 18 state din Asia, Africa şi America Latină. În contextul reformei sistemului de învăţământ în anul 1991 prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 537 din 25 septembrie Tehnicumul Financiar – Economic din Chişinău a fost reorganizat în Colegiul Financiar – Bancar din Chişinău şi afiliat Academiei de Studii Economice din Republica Moldova. Prin Legea Învăţământului, adoptată în anul 1995, Colegiul Financiar – Bancar din Chişinău a obţinut statutul de instituţie de învăţământ superior de scurtă durată, iar în 2003, prin modificarea aceleiaşi legi şi conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 1551 din 23 decembrie, a revenit la statutul învăţământului mediu de specialitate. În anul 1997, prin Hotărârea  Guvernului Republicii Moldova nr. 686 din 13 martie instituţiei i-a fost atribuit numele „A. Diordiţă”, iar în octombrie 2014 a redevenit Colegiul Financiar-Bancar din Chişinău.

  Colegiul Financiar - Bancar  a fost acreditat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 578 din 05 iulie 2001, la specialităţile: Finanţe şi Contabilitate. La 22 februarie 2007 prin Hotărârea Colegiului Ministerului Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova, Colegiul a fost acreditat la specialităţile: Management, Cibernetică şi Informatică economică, Finanţe, Contabilitate.

Prin hotărârea Guvernului Republicii  Moldova nr. 786 din 22 iunie 2016 Colegiul Financiar –Bancar din Chişinău a fost  reorganizat în Centrul de Excelenţă în Economie şi Finanţe.