Noutăți

Conferința Națională Științifico-Practică „RESURSELE UMANE – COMPONENTĂ ESENȚIALĂ ÎN CREȘTEREA PERFORMANȚEI INSTITUȚIONALE”

   Joi, 23.11.2017 în incinta CEEF a avut loc Conferința Națională Științifico-Practică cu genericul:  „RESURSELE UMANE – COMPONENTĂ ESENȚIALĂ ÎN CREȘTEREA PERFORMANȚEI INSTITUȚIONALE”  la care au participat cadre didactice și de conducere din cadrul mai multor instituții de învățământ: Universități, Centre de Excelență, Colegii, Licee, Școli profesionale.

   În cadrul acesteia au fost abordate subiecte ce țin de rolul resurselor umane în creșterea performanțelor instituționale, metodele și tehnicile motivaționale eficiente ale angajaților în vederea creșterii performanțelor instituționale, satisfacția în muncă, managementul inserției profesionale a cadrelor didactice debutante, politici de stimulare materială ca element de suport în promovarea performanței sectorului educațional, climatul social-psihologic în colectiv etc.

   La finele conferinței cadrele didactice au elaborat o rezoluție care urmează a fi analizată în cadrul consiliilor profesorale sau de administrație.

 

 

Comentarii la subiect: