Noutăți

Aviz

Aviz

 

Comisia de concurs pentru ocuparea funcțiilor de șef de secție 1 și 2 în IP CEEF

anunță că, în urma examinării CV-urilor participanților la concurs și a realizării

interviurilor individuale în cadrul ședinței din 19 mai 2018, conform punctajului

maxim acumulat, dna Savciuc Cristina și dl Cereteu Romeo sunt declarați

învingatori ai concursului.

Comentarii la subiect: