Profesori

Avem 1 profesor pentru disciplina "Asamb. calculatorului"

NumePrenumeCabinetGrupaEmailCV
ȘișianPetrușișeanu .petru@cfbc.md