Profesori

Antoni Cristina

Disciplinele predate

 • Limba română

Dirigintele grupei CON1503G

Date personale

antoni.cristina@cfbc.md

Scopul în viață

 • Formarea și dezvoltarea la elevi a culturii comunicarii, a calității limbii române vorbite/scrise, a culturii literar artistice, prin cnoașterea și interpretarea valorilor literare. Crearea și dezvoltarea spiritului de imaginație, analiză, compararea cu ajutorul interpretării operelor literare de valoare, cât și a studierii fenomenelor literare în diacronic și sincronic

Educație și formare

 • Septembrie 2014- cursuri de Formare continua la specialitatea Limba și literatura română, la Institutul de Formare Continuă, mun. Chișinău
 • Iunie 2008- cursuri de Formare continua la specialitatea Limba și literatura română, Institutul de Științe ale Educației , mun. Chișinău
 • 2004- 2005 -master în filologie, Universitatea de Stat "Alecu Russo", mun. Bălți
 • 2004- Licențită în fillologie,Universitatea de Stat "Alecu Russo", mun. Bălți
 • 1999- 2004 -Studii la Facultatea de Filologie, Universitatea de Stat "Alecu Russo", mun. Bălți 

Experiență profesională

 • August 2014- în prezent -profesor de Limbă și literatura română și Cultura comunicării, la catedra Limbă și Comunicare, Colegiul Financiar Bancar, mun.  Chișinău 
 • Septembrie 2007-iunie 2012 - profesor de Limbă și literatură română și Literatura univeraslă la Liceul de Cadeți "Sf. Gheorghe", Academia "Ștefan cel Mare", MAI 
 • 2006-2007 - Coordonator al Centrului American (American Corner) din cadrul Bibliotecii Publice "Eugeniu Coșeriuc", proiect susținut de Ambasada SUA, Republica Moldova 
 • 2006 -2007 - Profesor Cumular de limba și literatura română la Colegiul de Muzică și Pedagogie Muzicalî mun. Bălți
 • 2005-2006 - Asistent universitar cumular la catedra Literatura română și universală, Facultatea Filologie, Universitatea de Stat  "Al. Russo", mun.  Bălți 
 • 2004- 2005 - Asistent Universitar cumular la catedra Limba Română ,Facultatea Filologie, Universitatea de Stat  "Al. Russo", mun.  Bălți 

Abilități personale

 • Organizator de activități artistico-literare în cadrul Colegiului Financiar- Bancar

Altele

 • Pasionată de literatură, artă, istoria culturii

Orarul lecțiilor

Luni Marti Miercuri Joi Vineri
I-----
II-----
III-----
IV-----
V-----
VI-----
VII-----