Profesori

Inculeț Liliana

Disciplinele predate

 • Limba franceză
 • Limba străină de afaceri

Date personale

inculeț.liliana@cfbc.md

Scopul în viață

 • Formarea și dezvoltarea la elevi a competenței de comunicare într-o limbă străină, astfel încât elevul să poată să recepteze și să producă mesaje orale și scrise corecte și adecvate
 • Contribuire la formarea cunoștințelor, aptitudinilor, atitudinilor și valorilor în domeniul limbilor străine, ce vor duce la stabilirea gradului de intelectualitate și a nivelului de cultură a personalității elevului

Educație și formare

 • 2012- Cursul complex de formare profesională continuă de lungă durată la  specialitatea limba și literatura franceză
 • 2006- Cursul complex de formare profesională continuă la specialitatea limba și literatura franceză, la Universitatea Pedagogică Ion Creangă
 • 2005-2006 - Cursul complex de formare profesională continuă de scurtă durată, Centru Educațional "Pro-Didactica"
 • 2003-2004 - Cursuri de limba engleză "Studium Moldova"
 • 2000- Cursuri de implimentarea a curicumului la limba franceză
 • 1996- Absolventă a facultății de "Pedagogie și Psihologie" cu specializarea "Pedagogi Învățământului Primar și Limbi Moderne " Universitatea de Stat Al. Russo

Experiență profesională

 • 2006-2014- Profesor de limba franceză la LTPA "E. Alistar", Chișinău
 • 2004-2006 - Profesor de limba franceză la LT "Miguel de Cervantes", Chișinău
 • 1996-2004 -Profesor de limba franceză la LT "N. Iorga", Chișinău

Abilități personale

 • Membru pemanent al Comisiei de evaluare a examenelor de BAC, gimnaziu
 • Membru pemanent al Comisiei de evaluare a testelor la Concursurile de limbă franceză, etapa de sector și municipiu
 • Membru pemanent al Comisiei de evaluare a eficacității manualelor școlare la limba franceză

Orarul lecțiilor

Luni Marti Miercuri Joi Vineri
I-----
II-----
III-----
IV-----
V-----
VI-----
VII-----