Secția Economie și Informatică

Şef de secţie: Cătălina Ilciuc

str. Miron Costin, 26/2;
2068 Chişinău;
tel. 373 22 443 223; 

                                                                                                             

STIMAȚI ELEVI ȘI VIZITATORI AI SITE-ULUI NOSTRU!

    Omul este un lucru imperfect ce tinde fără încetare la ceva mai bun și mai mare decât el însuși, menționa Descartes. Fiecare dintre noi prin încercarea de-a ne perfecționa, perfecționăm lumea în care trăim. Învățătura este cea care ne face să vedem lucrurile cu alți ochi. Perfecțiunea vine din învățătură.

    Astfel, misiunea noastră, a profesorilor, este de a vă cultiva acele calități personale și profesionale, care vor contribui la realizarea voastră ulterioară.

    Nu încetați să perseverați în tot ceea ce faceți!

   Secţia "Economie şi Informatică" administrează efectivul de elevi care studiază la profilul "Economie" şi "Informatică": specialitatea 1851 Informatică  pentru elevii înmatriculaţi în baza studiilor medii generale şi liceale.  

OBIECTIVELE GENERALE ALE SECŢIEI PENTRU ANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT  2016-2017:

 • Orientarea activităţii secţiei în conformitate cu actele normative în vigoare;
 • Monitorizarea procesului instructiv-educativ în scopul realizării planurilor de învățământ;
 • Realizarea activităţilor organizatorice, motivaţionale şi de evaluare în scopul perfecţionării procesului instructiv-educativ;
 • Reducerea absenteismului şcolar, cât şi menţinerea contingentului de elevi;
 • Promovarea transparenţei decizionale în activitatea managerială;
 • Managementul relațiilor de parteneriat şi de dialog social cu părinţii, psihologul, reprezentanții mediului de afaceri, ONGuri, poliţia etc în vederea susţinerii unui învăţământ axat pe înalta performanţă;
 • Extinderea relaţiilor de colaborare cu subdiviziuni similare ale instituţiilor universitare şi colegii din ţară şi de peste hotare;
 • Antrenarea elevilor în diferite activităţi educaţionale şi civice.

CELE MAI BUNE GRUPE LA SECŢIE:

 1. PAP 1613G – diriginte Breahnă Taisia
 2. INF 1512G –  diriginte Luncașu Galina 
 3. INF 1413G –  diriginte Bagrin Diana 

CEI MAI BUNI ELEVI LA SECŢIE:

 1. Nițu Tatiana, grupa CB 1305G
 2. Lavric Loredana, grupa CB 1304G
 3. Frunză Mihaela, grupa CI 1302G
 4. Bolbocean Cristina, grupa CI 1302G
 5. Plăcintă Adriana, grupa CB 1304G
 6. Chetraru Cristian, grupa PAP 1613G
 7. Lupașcu Cătălin, grupa INF 1312G
 8. Gurduza Vasile, grupa INF1311G
 9. Frunze Corina, grupa INF 1512G
 10. Movradin Brândușa, grupa PAA 1611G
 11. Covaci Adrian-Mihai, grupa INF 1511G
 12. Șaptefrați Vlad, grupa INF 1413G
 13. Bostan Andrei, grupa INF 1512G
 14. Breahnă Nina, grupa INF 1412G
 15. Bătrâncea Adriana, grupa CI 1302G